close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • DWUSTRONNA WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA

 • 4. Dwustronna współpraca gospodarcza.

   

  4.1 Umowy

   

  • Umowa o komunikacji lotniczej z dnia 22 grudnia 1979 r.

  • Umowa o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji z dnia 3 czerwca 1993 r.

  • Umowa o ruchu bezwizowym z dnia 21 listopada 1998 r.

  • Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu wraz z Protokołem z dnia 4 listopada 2012 r.

  • Porozumienie o współpracy między Krajową Izba Gospodarczą i Singapore Business Federation (SBF), organizacją zrzeszającą izby handlowe działające w Singapurze z dnia 11 października 2007 r.

  • Porozumienie o współpracy naukowo-technicznej między singapurską Agencją Nauki, Technologii i Badań A*STAR a polskim Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2011 r.

  • Porozumienie o współpracy pomiędzy NCBR a singapurską Agencją ds. Nauki, Technologii i Badań A*STAR z dnia 31.10.2013 r.

  • Umowa między Rządem RP a Rządem Republiki Singapuru o transporcie lotniczym podpisana 22.05.2014 r.

   

  4.2 Obroty handlowe Polska – Singapur

   

  W 2016 r. Singapur był szóstym (po Turcji, Chinach, Arabii Saudyjskiej, Indiach oraz ZEA) największym odbiorcą polskiego eksportu w Azji. Obroty handlowe pomiędzy obydwoma krajami w 2016 r. osiągnęły wartość ponad   1 331,6 mln USD, przy czym import wyniósł 699,0 mln USD, a eksport z Polski 632,6 mln USD. Saldo polskiej wymiany handlowej z Singapurem w 2016 r. było nieznacznie ujemne i wyniosło -66,3 mln USD. Singapur, niezmiennie od wielu lat, pozostaje najważniejszym parterem handlowym Polski w regionie Azji Południowo-Wschodniej.

   

  Tab. Wymiana handlowa Polska-Singapur (w mln USD).

   

  Dane dotyczące wymiany handlowej pomiędzy Polską a Singapurem [mln USD]

  Rok

  Eksport

  Import

  Obroty

  Saldo

  2013

  736,3

  953,9

  1 690,2

  -217,6

  2014

  841,7

  922,5

  1 764,2

  -80,8

  2015

  870,2

  1 026,2

  1 896,4

  -156,0

  2016

  632,6

  699,0

  1 331,6

  -66,3

   

  Źródło: Ministerstwo Gospodarki i GUS

   

  Główne produkty eksportowe w 2016 r. z Polski do Singapuru:

   

  • Pojazdy, statki, obiekty pływające – 355 mln USD (56,2% całości eksportu).
  • Wyroby z metali nieszlachetnych – 135 mln USD (21,4%).
  • Maszyny i urządzenia mechaniczne i elektryczne – 57 mln USD (9,1%).
  • Produkty przemysłu chemicznego – 36 mln USD (5,7%).
  • Przyrządy, aparaty optyczne, pomiarowe, medyczne – 12,6 mln USD (2,0%).
  • Gotowe artykuły spożywcze, napoje – 8 mln USD (1,4%).

   

  Rys. Eksport z Polski do Singapuru w 2016 r. (udział % wg. kategorii).

   

  Źródło: Ministerstwo Gospodarki Insigos

   

  Główne produkty importowane z Singapuru do Polski w 2016 r.:

   

  • Pojazdy, statki, obiekty pływające (głównie statki przechodzące remonty oraz modernizację w polskich stoczniach) – 265 mln USD (38,0% całości importu).
  • Maszyny i urządzenia mechaniczne i elektryczne – 215 mln USD (30,9%).
  • Produkty przemysłu chemicznego – 156,1 mln USD (22,3%).
  • Przyrządy, aparaty optyczne, pomiarowe, medyczne – 38,6 mln USD (5,5%).
  • Wyroby z tworzyw sztucznych – 14,3 mln USD (2,1%).
  • Wyroby z metali nieszlachetnych – 3,2 mln USD (0,5%).

   

  Rys. Import z Singapuru do Polski w 2016 r. (udział % wg. kategorii).

   

  Źródło: Ministerstwo Gospodarki - baza Insigos

   

  Dużym sukcesem było ponowne otwarcie singapurskiego rynku na import polskiego mięsa wieprzowego. W maju 2015 r. służby weterynaryjne Singapuru podjęły decyzję o zniesieniu zakazu importu polskiej wieprzowiny.

   

  Singapur jest bardzo zainteresowany dywersyfikacją dostaw, a polskie produkty branży spożywczej mogą konkurować na rynku lokalnym pod względem cenowym i smakowym, w związku z czym mają ogromne szanse na uzupełnienie singapurskiego rynku artykułów spożywczych.

   

  W 2012 r., Keppel Seghers, spółka córka singapurskiej Keppel Integrated Engineering posiadającej 12 oddziałów na całym świecie i zatrudniającej ponad 3000 pracowników, jako jeden z członków konsorcjum, wygrała przetarg na budowę nowoczesnej elektrowni spalającej odpady komunalne w Białymstoku. Pod koniec 2015 r. inwestycja została zakończona. Oprócz utylizacji odpadów zakład będzie również produkować ciepło i prąd.